GCP برای تجهیزات پزشکی

خانه » اخبار » GCP برای تجهیزات پزشکی

 مرکز کارآزمایی دانشگاه علوم پزشکی بعد از شش سال فعالیت مستمر در حوزه مطالعات بالینی داروسازی، در سال 1396 با شروع همکاری با شرکت بهساوی در شاخه مطالعات بالینی در تجهیزات پزشکی، مشارکت فعال و همکاری خود را با اداره کل تجهیزات پزشکی آغاز نمود. خوشبختانه

 تجربه عملی همکاری با برگزاری کارگاه Good Clinical Practice برای بیش از 50 شرکت تجهیزات پزشکی از سراسر کشور آغاز گردید.  این دوره به مدت سه روز از تاریخ 16 مرداد تا 18 مرداد ماه در مرکز بیمار های پوست دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

لینک خیر: http://www.imed.ir/News/1/3108