ششمین کورس تابستانی

خانه » اخبار » ششمین کورس تابستانی

برای ششمین سال متوالی مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران، کورس تابستانی Protocol development and Essental Documents را برگزار می کند. حضور دراین کارگاه فقط برای 15 نفر از افرادی که سابقه شرکت در دوره های RCT-GCP را در مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران داشته باشند و گواهی حضور در این دوره را ارایه دهند، مجاز می باشد. اطلاع از جزییات بیشتر را در بخش آموزش مطالعه نمایید.