آموزش

خانه » آموزش

شانزدهمین دوره متوالی کارگاه سه روزه و دومین دوره سال 1396 ( از سری دوره های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران) در تاریخ  بیست و هشتم لغایت سی ام آذر ماه سال 1396 در مرکز کارآزمایی بالینی برگزار می شود. این دوره همانند سایر دوره های سه روزه در سال های گذشته با هدف آشنایی بیشتر پژوهشگران بالینی با مفاهیم پایه ای کارآزمایی بالینی طراحی شده است. انتظار می رود که

ادامه مطلب

پانزدهمین دوره متوالی کارگاه سه روزه و اولین دوره سال 1396 ( از سری دوره های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران) در تاریخ  بیستم لغایت بیست و دوم  تیر ماه سال 1396 در مرکز کارآزمایی بالینی برگزار می شود. این دوره همانند سایر دوره های سه روزه در سال های گذشته با هدف آشنایی بیشتر پژوهشگران بالینی با مفاهیم پایه ای کارآزمایی بالینی طراحی شده است.

ادامه مطلب

دومین و آخرین دوره سه روزه RCT-GCP در سال 1395 در تاریخ سی ام آذرماه لغایت دوم دی ماه سال 1395 در مرکز کارآزمایی بالینی برگزار می شود. این دوره همانند سایر دوره های سه روزه در سال های گذشته با هدف آشنایی بیشتر پژوهشگران بالینی با مفاهیم پایه ای کارآزمایی بالینی طراحی شده است. انتظار می رود که شرکت کنندگان در این دوره با اصول اساسی طراحی، تحلیل، انتشار و Good Clinical Practice  بصورت کامل تری آشنا شوند و علاوه بر این مقدمات، از طریق

ادامه مطلب