آموزش

خانه » آموزش

مطالعات کارآزمایی بالینی تصادفي شده به عنوان استاندارد طلایی (gold standard) برای بررسی روابط علت و معلول در انواع مطالعات مطرح می شود. برای اطمینان از این که زمان و هزینه ی صرف شده در این گونه مطالعات متناسب با اهداف آن مطالعه بوده و منابع در اختيار پژوهشگر به هدر نرفته باشد، همواره یکی از سوالات اساسی که بایستی در مرحله ی طراحی مطالعه به آن پاسخ داده شود، تعداد افراد شركت كننده در مطالعه مي باشد


ادامه مطلب

آخرين کارگاه سه روزه کارآزمایی بالینی دوره متوسط ( کارگاه RCT-GCP ) در سال 1391 تاریخ 15تا 17 اسفند ماه 1391 برگزار می گردد.

ادامه مطلب

 در طول ساليان گذشته، انجمن سردبيران ژورنال هاي معتبر پزشكي همواره تلاش نموده اند تا با استفاده از راهنماهاي نگارش مقالات يا فراهم نمودن اطلاعات در وب سايت هاي اختصاصي، كيفيت گزارش نويسي مقالات علمي را بهبود ببخشند. نتايج مطالعات اخير نشان داده است كه بسياري از اين تلاش ها باعث بهبود نسبي گزارش نويسي در علوم مختلف باليني شده است. كارآزمايي باليني به عنوان استاندارد طلايي مطالعات پژوهشي باليني همواره مورد توجه ويژه اي هم از سوي سردبيران و هم پژوهشگران بوده است.

ادامه مطلب

 

مداخله بر روی سلامت انسانها به عنوان ابزار آزمایشی برای رسیدن به دانش جدید، ملاحظات اخلاقی ویژه ای دارد و به همین لحاظ رعایت ضوابط اخلاقی در کارآزمایی بالینی بیش از هر مطالعه دیگری مورد توجه و حساسیت قرار دارد. در این کارگاه شما ضمن مرور کلیاتی از اخلاق در پژوهش بر نمونه های انسانی با جنبه های اختصاصی اخلاق در کارآزمایی بالینی،‌ شیوه رعایت حقوق شرکت کنندگان، نحوه نگارش بخش ملاحظات اخلاقی پروپوزال خود و تعامل با کمیته اخلاق در پژوهش آشنا خواهید شد. 

ادامه مطلب

  سومین کارگاه سه روزه کارآزمایی بالینی دوره متوسط ( کارگاه RCT-GCP ) در سال 1391 تاریخ 14 تا 16 آذر ماه 1391 برگزار می گردد. این کارگاه که در واقع دوره متوسط کارآزمایی بالینی محسوب می گردد با هدف آشنایی بیشتر پژوهشگران بالینی با مفاهیم پایه ای کارآزمایی بالینی طراحی شده است. شرکت کنندگان در این دوره می توانند با اصول اساسی طراحی، تحلیل، انتشار و Good Clinical Practice  بصورت کامل تری آشنا شوند و علاوه بر این مقدمات، از طریق انجام کارهای عملی خود را برای انجام یک کارآزمایی بالینی واقعی آماده سازند.

ادامه مطلب

مطالعات کارآزمایی بالینی تصادفي شده به عنوان استاندارد طلایی (gold standard) برای بررسی روابط علت و معلول در انواع مطالعات مطرح می شود. برای اطمینان از این که زمان و هزینه ی صرف شده در این گونه مطالعات متناسب با اهداف آن مطالعه بوده و منابع در اختيار پژوهشگر به هدر نرفته باشد، همواره یکی از سوالات اساسی که بایستی در مرحله ی طراحی مطالعه به آن پاسخ داده شود، تعداد افراد شركت كننده در مطالعه مي باشد

ادامه مطلب

 هر طرح پژوهشي براي انجام صحيح و اطمينان از كيفيت نتايج بدست آمده نياز به يك پروتكل علمي و اجرايي دقيق دارد. كارآزمايي هاي باليني با توجه به مداخله بر روي انسان و توليد مطمئن ترين شواهد علمي براي تصميم گيري بيش از ساير انواع پژوهش به داشتن يك پروتكل دقيق نيازمند است. به همين خاطر پروتكل نويسي در كارآزمايي هاي باليني يكي از حساس ترين مراحل پيش از اجراي مطالعه است. در ساليان گذشته با توجه به عزم جدي جهاني مبني بر صيانت از حقوق آزمودني هاي انساني و بيماران شركت كننده در كارآزمايي هاي باليني و ايجاد شفافيت عمومي از طريق در معرض ديد عموم گذاشتن پروتكل هاي كارآزمايي هاي باليني ( بويژه فاز 3) از يك سو و نياز به در دسترس بودن پروتكل تمامي مطالعات و جلوگيري از خطر تصميم گيري ناصحيح ناشي از عدم انتشار مطالعات با نتايج منفي از سوي ديگر، فصل جديدتري از اهميت پروتكل نويسي را براي پژوهشگران باز نموده است.

ادامه مطلب

 دوره هاي Good Clinical Practice غالبا در كورس هاي يك هفته و يا سه روزه برگزار مي گردد. در اين دوره ها پژوهشگران با استانداردهاي طراحي، هدايت، اجرا،‌جمع آوري اطلاعات، تحليل داده ها،‌گزارش نويسي و ....آشنا مي شوند. هم چنين حقوق شركت كنندگان و آزمودني ها در اين دوره براي پژوهشگران مرور مي گردد و كليه فرم ها و مدارك اساسي و موردنياز در انجام يك كارآزمايي باليني  توضيح داده مي شود. با توجه به اين كه به علت طولاني بودن دوره بسياري از پژوهشگران نمي توانند در اين برنامه اموزشي بسيار مهم شركت نمايند،‌ مركز كارآزمايي باليني اين دوره را بصورت فشرده براي علاقمندان برگزار مي كند.

ادامه مطلب

 

 

     27 مهر ماه: کارگاه اصول GCP - مقدماتي (وضعيت كارگاه: برگزار شد)

      25 آبان ماه: تهیه پروتکل کارآزمایی بالینی (وضعيت كارگاه: برگزار شد )

      23 آذر ماه: تحلیل و برآورد حجم نمونه  در كارآزمايي باليني  (وضعيت كارگاه: برگزار شد)

ادامه مطلب

 واحد آموزش مركز كارآزمايي باليني  دانشگاه علوم پزشكي تهران در برنامه مداوم آموزشي خود، هر فصل اقدام به برگزاري كارگاه هاي سه روزه كارآزمايي باليني سطح متوسط با تاكيد بيشتر بر طراحي‏، تحليل، انتشار نتايج  و اصول مهم GCP مي نمايد. اين كارگاه ها كه در محل مجتمع پژوهشكده ها و مراكز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار مي گردد تلاش دارد علاوه بر ارتقاي سطح علمي پژوهشگران باليني، بستري مناسب جهت انجام كارآزمايي هاي باليني با كيفيت در كشور را فراهم آورد.

ادامه مطلب