آموزش

خانه » آموزش

هشتمین کارگاه 3 روزه کارآزمایی بالینی دوره متوسط ( کارگاه RCT-GCP ) در تاریخ 13تا 15 اسفند ماه سال 1392 برگزار می گردد. مرکز کارآزمایی بالینی بعد از برگزاری هفت دوره موفق سه روزه کارآزمایی بالینی سطح متوسط و بیش از 12 دوره یک روزه و یک کورس تابستانی کارآزمایی بالینی، در این ماه در نظر دارد که در ادامه دوره های سه روزه خود که درواقع بستر اولیه ای برای دوره های یک هفته ای را فراهم می کند، کارگاه سه روزه

ادامه مطلب

در طول ساليان گذشته، انجمن سردبيران ژورنال هاي معتبر پزشكي همواره تلاش نموده اند تا با استفاده از راهنماهاي نگارش مقالات يا فراهم نمودن اطلاعات در وب سايت هاي اختصاصي، كيفيت گزارش نويسي مقالات علمي را بهبود ببخشند. نتايج مطالعات اخير نشان داده است كه بسياري از اين تلاش ها باعث بهبود نسبي گزارش نويسي در علوم مختلف باليني شده است.

ادامه مطلب

 مرکز کارآزمایی بالینی تا کنون حدود 20 کارگاه مختلف  کارآزمایی بالینی برگزار نموده است. در سال 1392 با توجه به علاقه شرکت کنندگان دوره های مختلف به مبحث تحلیل مطالعات کارآزمایی بالینی، تصمیم دارد تا در قالب یک دوره یک روزه در تاریخ پنج شنبه 3 بهمن 1392، اصول کلی و رویکردهای شایع تحلیل طرح های مختلف مطالعات بالینی را برای علاقمندان ارایه نماید.

ادامه مطلب

 هفتمین کارگاه 3+1 روزه کارآزمایی بالینی دوره متوسط ( کارگاه RCT-GCP ) در تاریخ 25 تا 28 آذر ماه سال 1392 برگزار می گردد. مرکز کارآزمایی بالینی بعد از برگزاری شش دوره موفق سه روزه کارآزمایی بالینی سطح متوسط و بیش از 10 دوره یک روزه و یک کورس تابستانی کارآزمایی بالینی، در این ماه در نظر دارد که در ادامه دوره های سه روزه خود که درواقع بستر اولیه ای برای دوره های یک هفته ای را فراهم می کند، کارگاه چهار روزه دیگری برگزار نماید. این دوره ها که در واقع دوره متوسط کارآزمایی بالینی محسوب می گردد

ادامه مطلب

 مركز كارآزمايي باليني دانشگاه علوم پزشكي امسال براي اولين بار دوره آموزشي يك روزه اي را براي طرح هاي مطالعاتي متقاطع طراحي كرده است. گرچه با توجه به پيشينه موجود از انواع طرح هاي مطالعاتي كارآزمايي باليني در كشور، مشاهده مي شود كه اكثريت اين طرح ها همانند ساير كشورها طرح هاي موازي مي باشند اما ما بر اين باور هستيم كه آشنايي بيشتر پژوهشگران باليني به ساير طرح ها مي تواند هزينه‏‌، زمان و كارآيي مداخلات باليني را در كشور به نحو چشمگيري ارتقا دهد.

ادامه مطلب

 دوره هاي Good Clinical Practice غالبا در كورس هاي يك هفته و يا سه روزه برگزار مي گردد. در اين دوره ها پژوهشگران با استانداردهاي طراحي، هدايت، اجرا،‌جمع آوري اطلاعات، تحليل داده ها،‌گزارش نويسي و ....آشنا مي شوند. هم چنين حقوق شركت كنندگان و آزمودني ها در اين دوره براي پژوهشگران مرور مي گردد و كليه فرم ها و مدارك اساسي و موردنياز در انجام يك كارآزمايي باليني  توضيح داده مي شود.

ادامه مطلب

ششمین کارگاه سه روزه کارآزمایی بالینی دوره متوسط ( کارگاه RCT-GCP ) در تاریخ 26 تا 28 شهریور ماه سال 1392 برگزار می گردد. مرکز کارآزمایی بالینی بعد از برگزاری  موفق اولین دوره تابستانی کارآزمایی بالینی در نظر دارد که هم چنان دوره های سه روزه خود را که در واقع بستر مناسبی برای پژوهشگران جهت شرکت در چنین دوره هایی را فراهم می کند را ادامه دهد. این دوره ها که در واقع دوره متوسط کارآزمایی بالینی محسوب می گردد با هدف آشنایی بیشتر پژوهشگران

ادامه مطلب

این دوره تابستانی، اولین دوره متوسط – پیشرفته در قالب کورس تابستانی است که توسط مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مرداد ماه 1392 برگزار می شود. مرکز کارآزمایی بالینی در ادامه فعاليت هاي

ادامه مطلب

در هر طرح پژوهشي براي اطمینان از انجام صحیح پروژه و اطمينان از كيفيت نتايج بدست آمده نياز به يك پروتكل علمي و اجرايي دقيق داریم. در واقع پروتکل هر پروژه نقشه راه پژوهشگران در طول مطالعه  می باشد. كارآزمايي هاي باليني با توجه به مداخله بر روي انسان و توليد مطمئن ترين شواهد علمي براي تصميم گيري بيش از ساير انواع پژوهش به داشتن يك پروتكل دقيق نيازمند هستند. به همين خاطر پروتكل نويسي در كارآزمايي هاي باليني يكي از حساس ترين مراحل پيش از اجراي مطالعه است. در ساليان گذشته با توجه به عزم جدي جهاني مبني بر صيانت از حقوق آزمودني هاي انساني و بيماران شركت كننده در كارآزمايي هاي باليني و ايجاد شفافيت عمومي از طريق در معرض ديد عموم گذاشتن پروتكل هاي كارآزمايي هاي باليني ( بويژه فاز 3) از يك سو و نياز به در دسترس بودن پروتكل تمامي مطالعات و جلوگيري از خطر تصميم گيري ناصحيح ناشي از عدم انتشار مطالعات با نتايج منفي از سوي ديگر، فصل جديدتري از اهميت پروتكل نويسي را براي پژوهشگران باز نموده است.

ادامه مطلب

پنجمین کارگاه سه روزه کارآزمایی بالینی دوره متوسط ( کارگاه RCT-GCP ) در تاریخ 7 تا 9 خرداد ماه سال 1392 برگزار می گردد. این کارگاه که در واقع دوره متوسط کارآزمایی بالینی محسوب می گردد با هدف آشنایی بیشتر پژوهشگران بالینی با مفاهیم پایه ای کارآزمایی بالینی طراحی شده است.

ادامه مطلب