آموزش

خانه » آموزش

مرکز کارآزمایی بالینی که در سه سال گذشته کارگاه های مختلفی جهت ارتقای GCP در کشور برگزار کرده است، با توجه به علاقه شرکت کنندگان دوره های مختلف به مبحث تحلیل مطالعات کارآزمایی بالینی، تصمیم دارد تا در قالب یک دوره یک روزه  در تاریخ پنج شنبه 27 آذر 1393، اصول کلی و رویکردهای شایع تحلیل طرح های

ادامه مطلب

 ژورنال هاي معتبر پزشكي همواره تلاش نموده اند تا با استفاده از راهنماهاي نگارش مقالات يا فراهم نمودن اطلاعات در وب سايت هاي اختصاصي، كيفيت گزارش نويسي مقالات علمي را بهبود ببخشند. نتايج مطالعات اخير نشان داده است كه بسياري از اين تلاش ها باعث بهبود نسبي گزارش نويسي در علوم مختلف باليني شده است.

ادامه مطلب

استقبال خوب متقاضیان برای شرکت در دومین دوره تابستانی باعث شد تا مرکز کارآزمایی بالینی به فاصله کمتر از یک ماه نهمین دوره اموزشی فوق العاده 3 روزه کارآزمایی بالینی (RCT-GCP ) را در تاریخ 25 تا 27 شهریور ماه سال 1393 برگزار نماید.

ادامه مطلب

 دوره یک هفته ای تابستانی کارآزمایی بالینی با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر در طراحی و انجام کارآزمایی بالینی با رعایت حداقل استاندارد های جهانی تدوین شده است.

ادامه مطلب

مطالعات کارآزمایی بالینی تصادفي شده به عنوان استاندارد طلایی (gold standard) برای بررسی روابط علت و معلول در انواع مطالعات مطرح می شود. برای اطمینان از این که زمان و هزینه ی صرف شده در این گونه مطالعات متناسب با اهداف آن مطالعه بوده و منابع در اختيار پژوهشگر به هدر نرفته باشد، همواره یکی از سوالات اساسی که بایستی در مرحله ی طراحی مطالعه به آن پاسخ داده شود، تعداد افراد شركت كننده در مطالعه مي باشد 

ادامه مطلب

هشتمین کارگاه 3 روزه کارآزمایی بالینی دوره متوسط ( کارگاه RCT-GCP ) در تاریخ 13تا 15 اسفند ماه سال 1392 برگزار می گردد. مرکز کارآزمایی بالینی بعد از برگزاری هفت دوره موفق سه روزه کارآزمایی بالینی سطح متوسط و بیش از 12 دوره یک روزه و یک کورس تابستانی کارآزمایی بالینی، در این ماه در نظر دارد که در ادامه دوره های سه روزه خود که درواقع بستر اولیه ای برای دوره های یک هفته ای را فراهم می کند، کارگاه سه روزه

ادامه مطلب

در طول ساليان گذشته، انجمن سردبيران ژورنال هاي معتبر پزشكي همواره تلاش نموده اند تا با استفاده از راهنماهاي نگارش مقالات يا فراهم نمودن اطلاعات در وب سايت هاي اختصاصي، كيفيت گزارش نويسي مقالات علمي را بهبود ببخشند. نتايج مطالعات اخير نشان داده است كه بسياري از اين تلاش ها باعث بهبود نسبي گزارش نويسي در علوم مختلف باليني شده است.

ادامه مطلب

 مرکز کارآزمایی بالینی تا کنون حدود 20 کارگاه مختلف  کارآزمایی بالینی برگزار نموده است. در سال 1392 با توجه به علاقه شرکت کنندگان دوره های مختلف به مبحث تحلیل مطالعات کارآزمایی بالینی، تصمیم دارد تا در قالب یک دوره یک روزه در تاریخ پنج شنبه 3 بهمن 1392، اصول کلی و رویکردهای شایع تحلیل طرح های مختلف مطالعات بالینی را برای علاقمندان ارایه نماید.

ادامه مطلب

 هفتمین کارگاه 3+1 روزه کارآزمایی بالینی دوره متوسط ( کارگاه RCT-GCP ) در تاریخ 25 تا 28 آذر ماه سال 1392 برگزار می گردد. مرکز کارآزمایی بالینی بعد از برگزاری شش دوره موفق سه روزه کارآزمایی بالینی سطح متوسط و بیش از 10 دوره یک روزه و یک کورس تابستانی کارآزمایی بالینی، در این ماه در نظر دارد که در ادامه دوره های سه روزه خود که درواقع بستر اولیه ای برای دوره های یک هفته ای را فراهم می کند، کارگاه چهار روزه دیگری برگزار نماید. این دوره ها که در واقع دوره متوسط کارآزمایی بالینی محسوب می گردد

ادامه مطلب

 مركز كارآزمايي باليني دانشگاه علوم پزشكي امسال براي اولين بار دوره آموزشي يك روزه اي را براي طرح هاي مطالعاتي متقاطع طراحي كرده است. گرچه با توجه به پيشينه موجود از انواع طرح هاي مطالعاتي كارآزمايي باليني در كشور، مشاهده مي شود كه اكثريت اين طرح ها همانند ساير كشورها طرح هاي موازي مي باشند اما ما بر اين باور هستيم كه آشنايي بيشتر پژوهشگران باليني به ساير طرح ها مي تواند هزينه‏‌، زمان و كارآيي مداخلات باليني را در كشور به نحو چشمگيري ارتقا دهد.

ادامه مطلب