آموزش

خانه » آموزش

خوشبختانه برای دومین بار مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیش از 4 سال سابقه آموزش مداوم و انجام کارآزمایی های بالینی متعدد داخلی و بین المللی در حوزه دانشگاه و صنعت، تصمیم دارد که کورس فشرده ای برای آشنایی بیشتر پژوهشگران بالینی با مفاهیم اصلی مانیتورینگ در کارآزمایی بالینی

ادامه مطلب

آخرین دوره سه روزه RCT-GCP در سال 1394 در تاریخ 15-17دی ماه در مرکز کارآزمایی بالینی برگزار می شود. این دوره با هدف آشنایی بیشتر پژوهشگران بالینی با مفاهیم پایه ای کارآزمایی بالینی طراحی شده است.

ادامه مطلب

 دوره یک هفته ای تابستانی کارآزمایی بالینی با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر در طراحی و انجام کارآزمایی بالینی با رعایت حداقل استاندارد های جهانی تدوین شده است.

ادامه مطلب

اولین دوره سه روزه RCT-GCP در سال 1394 در تاریخ 27 تا 29 مرداد ماه در مرکز کارآزمایی بالینی برگزار می شود. این دوره با هدف آشنایی بیشتر پژوهشگران بالینی با مفاهیم پایه ای کارآزمایی بالینی طراحی شده است.

ادامه مطلب

GCP for investigator  با همکاری مرکز کارآزمایی بالینی با حمایت شرکت داروسازی سیناژن در تاریخ 1 و 2 مردادماه 1394 در هتل آزادی تهران برگزار شد. ( دسترسی  محدود به اطلاعات)

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی سه روزه RCT-GCP برای اساتید هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با حمایت معاونت تحقیقات و فناوری این دانشگاه در تاریخ های 20 تا 22 خرداد برگزار شد. ( دسترسی محدود به اطلاعات)

ادامه مطلب

 دوره آموزشی GCP for investigator یا حمایت شرکت دارویی نووارتیس توسط مدرسین مرکز کارآزمایی بالینی در تاریخ های 31 اردیبهشت و 1 خرداد 1394 در محل هتل طوبی، تهران برگزار گردید ( دسنرسی محدود به اطلاعات).

ادامه مطلب

مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران، هم راستا با اهداف سازمانی خود (نهادینه کردن GCP در کشور) با همکاری معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان کارگاه دو روزه GCP را به مدت 16 ساعت در این دانشگاه برگزار نمود. این کارگاه که با برنامه ریزی مناسب، شرکت فعالانه و حمایت مسوولان مختلف پژوهشی با حضور فعال بیش از 50 نفر از اساتید بالینی و علوم پایه برگزار گردید.

ادامه مطلب