کارگاه RCT-GCP در دانشگاه علوم پزشکی سمنان

خانه » آموزش » کارگاه RCT-GCP در دانشگاه علوم پزشکی سمنان

مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران، هم راستا با اهداف سازمانی خود (نهادینه کردن GCP در کشور) با همکاری معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان کارگاه دو روزه GCP را به مدت 16 ساعت در این دانشگاه برگزار نمود. این کارگاه که با برنامه ریزی مناسب، شرکت فعالانه و حمایت مسوولان مختلف پژوهشی با حضور فعال بیش از 50 نفر از اساتید بالینی و علوم پایه برگزار گردید.

عناوین کلیدی: 

پژوهشگران بالینی، کارآزمایی بالینی،GCP، RCT

اهداف: 
اهداف: 
  • آشنایی با نقش کارآزمایی های بالینی تصادفی شده در تولید شواهد علمی
  • آشنایی با مفاهیم پایه ای جمعیت مورد مطالعه، تصادفی سازی، کورسازی، مداخله، اندازه گیری و ....
  • آشنایی با مفاهیم پایه ای آمار حیاتی ورویکردهای غالب در تحلیل کارآزمایی های بالینی
  • آشنایی با چگونگی تعیین حجم نمونه و نرم افزار محاسباتی
  • اهمیت پروتکل نویسی کارآزمایی بالینی و گایدلاین SPIRIT
  • آشنایی با دلایل ثبت کارآزمایی بالینی و مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران
  • چگونگی گزارش نویسی استاندارد کارآزمایی های بالینی  و آشنایی با CONSORT statement و ICH E3
  • آشنایی با IranGCP  و دیگر گایدلاین های ICH-GCP
  • ......

 

روش های تدریس: 

سخنرانی

سخنرانان: 

دکتر مسعود سلیمانی، دکتر لیلا جانانی، دکتر آیت احمدی و دکتر حامد حسینی

محل: 

دانشگاه علوم پزشکی سمنان