کارگاه دو روزه GCP for Investigator - شرکت داروسازی سیناژن

خانه » آموزش » کارگاه دو روزه GCP for Investigator - شرکت داروسازی سیناژن

GCP for investigator  با همکاری مرکز کارآزمایی بالینی با حمایت شرکت داروسازی سیناژن در تاریخ 1 و 2 مردادماه 1394 در هتل آزادی تهران برگزار شد. ( دسترسی  محدود به اطلاعات)