کارگاه دو روزه GCP - شرکت دارویی Novartis

خانه » آموزش » کارگاه دو روزه GCP - شرکت دارویی Novartis

 دوره آموزشی GCP for investigator یا حمایت شرکت دارویی نووارتیس توسط مدرسین مرکز کارآزمایی بالینی در تاریخ های 31 اردیبهشت و 1 خرداد 1394 در محل هتل طوبی، تهران برگزار گردید ( دسنرسی محدود به اطلاعات).