كارگاه حجم نمونه - ارديبهشت 1392

خانه » آموزش » كارگاه حجم نمونه - ارديبهشت 1392

مطالعات کارآزمایی بالینی تصادفي شده به عنوان استاندارد طلایی (gold standard) برای بررسی روابط علت و معلول در انواع مطالعات مطرح می شود. برای اطمینان از این که زمان و هزینه ی صرف شده در این گونه مطالعات متناسب با اهداف آن مطالعه بوده و منابع در اختيار پژوهشگر به هدر نرفته باشد، همواره یکی از سوالات اساسی که بایستی در مرحله ی طراحی مطالعه به آن پاسخ داده شود، تعداد افراد شركت كننده در مطالعه مي باشد تا در نهایت بتوان با دقت مناسبی به فرضيه پژوهشي مطالعه پاسخ داد. اگر حجم نمونه ی مطالعه اي کمتر از مقدار مورد نياز باشد، ممکن است در نهایت نتوان به نتیجه گیری موثر و ارزشمندی دست یافت و در صورتی که اين تعداد بيشتر از اندازه مورد نياز باشد، از یک سو اجرای مطالعه دستخوش مشکلاتی خواهد بود و از سوی دیگر منابع مالي و انساني مطالعه به هدر خواهد رفت. به همين علت تعیین تعداد مناسب افراد شرکت کننده در یک مطالعه ی کارآزمایی بالینی همواره دغدغه پژوهشگران و حمايت كنندگان مالي می باشد.


مركز كارآزمايي باليني با هدف کمک به طراحی مناسب مطالعات کارآزمایی بالینی (هزینه حداقل و توان مناسب )، اقدام به برگزاری کارگاه محاسبه ی حجم نمونه برای مطالعات کارآزمایی بالینی نموده است تا علاقمندان بتوانند با روش های مناسب محاسبه ی حجم نمونه در طرح های مطالعاتی مختلف كارآزمايي باليني آشنا شوند. در کنار آشنایی با مباحث پایه و اصلی، معرفی نرم افزار مناسب برای محاسبه ی حجم نمونه از ديگر اهداف اصلی این کارگاه می باشد.


 


 جهت اطلاع بيشتر از نحوه ثبت نام فايل پوستر (نسخه كم حجم) كارگاه را دانلود نماييد:  ctc-poster-sample_sizel_1392_workshop_opt.pdf


اسلايدهاي اين دوره را از اين جا دانلود نماييد: ctc-samplesiaze-92.rar

عناوین کلیدی: 

كارآزمايي باليني، حجم نمونه، توان مطالعه 


 

اهداف: 

   • مرور مفاهيم پايه اي آمارحياتي، آزمون فرضيه، خطاهاي نوع يك و دو، توان آزمون

  • مرور آزمون هاي آماري رايج در كارآزمايي باليني

  • ملاحظات و پيش نيازهاي برآورد حجم نمونه

  • آشنايي با نرم افزار G-Power

  • كارعملي تعيين حجم نمونه با نرم افزار
روش های تدریس: 

سخنراني، كار عملي با نرم افزار 


 

سخنرانان: 

دكتر اصغر اخلاقي،‌ دكتر ليلا جاناني،‌ دكتر هما كاشاني‏

محل: 

مکان برگزاری: تهران، خ انقلاب، خ كارگر شمالي، نرسيده به بلوار كشاورز، مجتمع پژوهشكده ها و مراكز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي تهران، پلاک 1547، طبقه چهارم، مركز كارآزمايي باليني ( واحد 23)