برگزاري دوره هاي آموزشي يك روزه در سال 1391

خانه » آموزش » برگزاري دوره هاي آموزشي يك روزه در سال 1391

 

 

     27 مهر ماه: کارگاه اصول GCP - مقدماتي (وضعيت كارگاه: برگزار شد)

      25 آبان ماه: تهیه پروتکل کارآزمایی بالینی (وضعيت كارگاه: برگزار شد )

      23 آذر ماه: تحلیل و برآورد حجم نمونه  در كارآزمايي باليني  (وضعيت كارگاه: برگزار شد)

      28 دی ماه:ملاحظات اخلاقی در كارآزمايي باليني  (وضعيت كارگاه:  برگزار شد)

      26 بهمن ماه: شيوه گزارش نويسي استاندارد در كارآزمايي باليني (وضعيت كارگاه: برگزار شد)