برنامه كارگاه هاي سه روزه كارآزمايي باليني

خانه » آموزش » برنامه كارگاه هاي سه روزه كارآزمايي باليني

 واحد آموزش مركز كارآزمايي باليني  دانشگاه علوم پزشكي تهران در برنامه مداوم آموزشي خود، هر فصل اقدام به برگزاري كارگاه هاي سه روزه كارآزمايي باليني سطح متوسط با تاكيد بيشتر بر طراحي‏، تحليل، انتشار نتايج  و اصول مهم GCP مي نمايد. اين كارگاه ها كه در محل مجتمع پژوهشكده ها و مراكز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار مي گردد تلاش دارد علاوه بر ارتقاي سطح علمي پژوهشگران باليني، بستري مناسب جهت انجام كارآزمايي هاي باليني با كيفيت در كشور را فراهم آورد.

  •       دوره بهار: 30 خرداد تا 1 تیر ماه (وضعيت كارگاه: برگزار شد)
  •       دوره تابستان: 7  تا 9 شهریور ماه  (وضعيت كارگاه: برگزار شد)

              توجه:  به علت تعطيلي دانشگاه ها و ادارات از سوي دولت جهت برگزاري اجلاس سران، تاريخ برگزاري اين كارگاه به تاريخ هاي 14 تا 16 شهريور تغيير يافت .

  •       دوره پاییز: 14  تا 16 آذر ماه ( وضعيت كارگاه: برگزار شد)
  •       دوره زمستان: 15  تا 17 اسفند ماه ( وضعيت : آغاز ثبت نام)

 

عناوین کلیدی: 

كارآزمايي باليني، پژوهشگران باليني، مركز كارآزمايي باليني

اهداف: 
  • ارتقاي سطح علمي پژوهشگران باليني 
  • ايجاد بستر مناسب براي ارتقاي كمي و كيفي كارآزمايي هاي باليني در كشور
  • تقويت شبكه همكري مراكز مختلف تحقيقاتي در كشور
  • شناسايي و تربيت نيروهاي علاقمند به عنوان هماهنگ كننده هاي طرح هاي چند مركزي‏‌، ملي و بين المللي
روش های تدریس: 

روش تدريس و اداره در اين دوره ها به شيوه كارگاهي: مشتمل بر سخنراني، بحث گروهي، كارعملي و استفاده از نرم افزار مي باشد.

سخنرانان: 

مدرسان اين دوره ها اعضاي مركز كارآزمايي باليني مي باشند كه سابقه تدريس كارگاه هاي متعدد GCP، كارازمايي باليني‏، آمارحياتي و ....را دارند. اين افراد از اساتيد دانشگاهي و دانشجويان دوره هاي تخصصي اپيدميولوژي،‌آمار حياتي و ... مي باشند.

محل: 

تهران، خيابان كارگر شمالي، نرسيده به بلوار كشاورز، مجتمع پژوهشكده ها و مراكز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي تهران ( ساختمان گل)، پلاك 1547، طبقه چهارم، واحد 23. كدپستي  1417993337 - مركز كارآزمايي باليني دانشگاه علوم پزشكي تهران