آموزش

خانه » آموزش

 سال 1396 چهارمین سال متوالی برگزاری دوره زمستانی پایش کارآزمایی بالینی است. مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیش از 6 سال سابقه آموزش مداوم و انجام کارآزمایی های بالینی متعدد داخلی و بین المللی در حوزه دانشگاه و صنعت، تصمیم دارد که کورس فشرده ای برای آشنایی بیشتر پژوهشگران بالینی با مفاهیم اصلی مانیتورینگ در کارآزمایی بالینی

ادامه مطلب

شانزدهمین دوره متوالی کارگاه سه روزه و دومین دوره سال 1396 ( از سری دوره های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران) در تاریخ  بیست و هشتم لغایت سی ام آذر ماه سال 1396 در مرکز کارآزمایی بالینی برگزار می شود. این دوره همانند سایر دوره های سه روزه در سال های گذشته با هدف آشنایی بیشتر پژوهشگران بالینی با مفاهیم پایه ای کارآزمایی بالینی طراحی شده است. انتظار می رود که

ادامه مطلب

برای پنجمین سال متوالی، امسال نیز در نظر داریم که دوره تابستانی مرکز کارآزمایی بالینی را در قالب یک دوره عملی پنج روزه از تاریخ شنبه چهارم شهریور تا چهارشنبه هشتم شهریور ماه سال نود و شش برگزار نماییم. هدف این دوره آموزشی تربیت نیروی انسانی ماهر در طراحی و انجام کارآزمایی بالینی با رعایت حداقل استاندارد های جهانی تدوین شده است.

ادامه مطلب

پانزدهمین دوره متوالی کارگاه سه روزه و اولین دوره سال 1396 ( از سری دوره های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران) در تاریخ  بیستم لغایت بیست و دوم  تیر ماه سال 1396 در مرکز کارآزمایی بالینی برگزار می شود. این دوره همانند سایر دوره های سه روزه در سال های گذشته با هدف آشنایی بیشتر پژوهشگران بالینی با مفاهیم پایه ای کارآزمایی بالینی طراحی شده است.

ادامه مطلب

 برای سومین سال متوالی مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیش از 5 سال سابقه آموزش مداوم و انجام کارآزمایی های بالینی متعدد داخلی و بین المللی در حوزه دانشگاه و صنعت، تصمیم دارد که کورس فشرده ای برای آشنایی بیشتر پژوهشگران بالینی با مفاهیم اصلی مانیتورینگ در کارآزمایی بالینی

ادامه مطلب

دومین و آخرین دوره سه روزه RCT-GCP در سال 1395 در تاریخ سی ام آذرماه لغایت دوم دی ماه سال 1395 در مرکز کارآزمایی بالینی برگزار می شود. این دوره همانند سایر دوره های سه روزه در سال های گذشته با هدف آشنایی بیشتر پژوهشگران بالینی با مفاهیم پایه ای کارآزمایی بالینی طراحی شده است. انتظار می رود که شرکت کنندگان در این دوره با اصول اساسی طراحی، تحلیل، انتشار و Good Clinical Practice  بصورت کامل تری آشنا شوند و علاوه بر این مقدمات، از طریق

ادامه مطلب

 در سه سال گذشته، بطور منظم، کورس یک هفته ای کارآزمایی بالینی در شهریور ماه برگزار شده است. امسال نیز البته با یک ماه تاخیر در نظر داریم که این دوره آموزشی را در قالب یک دوره عملی پنج روزه از تاریخ یکشنبه بیست و پنجم مهرماه تا پنج شنبه بیست و نهم مرماه سال نود و پنج برگزار نماییم. هدف این دوره آموزشی تربیت نیروی انسانی ماهر در طراحی و انجام کارآزمایی بالینی با رعایت حداقل استاندارد های جهانی تدوین شده است.

ادامه مطلب

اولین دوره سه روزه RCT-GCP در سال 1395 در تاریخ 19-21 مرداد ماه در مرکز کارآزمایی بالینی برگزار می شود. این دوره همانند سایر دوره های سه روزه در سال های گذشته با هدف آشنایی بیشتر پژوهشگران بالینی با مفاهیم پایه ای کارآزمایی بالینی طراحی شده است. انتظار می رود که شرکت کنندگان در این دوره با اصول اساسی طراحی، تحلیل، انتشار و Good Clinical Practice  بصورت کامل تری آشنا شوند و علاوه بر

ادامه مطلب

خوشبختانه برای دومین بار مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیش از 4 سال سابقه آموزش مداوم و انجام کارآزمایی های بالینی متعدد داخلی و بین المللی در حوزه دانشگاه و صنعت، تصمیم دارد که کورس فشرده ای برای آشنایی بیشتر پژوهشگران بالینی با مفاهیم اصلی مانیتورینگ در کارآزمایی بالینی

ادامه مطلب

آخرین دوره سه روزه RCT-GCP در سال 1394 در تاریخ 15-17دی ماه در مرکز کارآزمایی بالینی برگزار می شود. این دوره با هدف آشنایی بیشتر پژوهشگران بالینی با مفاهیم پایه ای کارآزمایی بالینی طراحی شده است.

ادامه مطلب