کاظم حیدری

خانه » اعضا » کاظم حیدری

رتبه علمی: 
MD
ایمیل: 
kazem60 [at] gmail [dot] com
درباره: 

 

سال 1386 دوره پزشکی عمومی را در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران باتمام رساندم  و در دوران تحصیل عضو فعال مرکز پژوهش های علمی دانشجویان و مدرس کارگاههای این مرکز و عضو انجمن systematic review  آن بودم. پس از طی خدمت مقدس سرازی در سال 1388 در دوره دکترای تخصصی (PhD) رشته اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته شدم و هم اکنون نیز مشغول تحصیل در این مقطع هستم. عمده فعالیت های من در گذشته مطالعات مرتبط با مرور نظام مند (Systematic review)، مشاور متدولوژی پژوهشی طرح های بالینی در مراکز تحقیقاتی دانشگاهی ، پژوهشگر ترجمان دانش و بررسی نطام مراقبت بوده است. علایق  اصلی من شامل موارد زیر می باشد:

1-     بسط مباحث متدولوژیک پژوهش های بالینی بویژه در زمینه طراحی و تحلیل مطالعات کارآزمایی بالینی و اپیدمیولوژی بالینی

2-     مباحث مربوط به بهداشت عمومی (Public health) به خصوص طراحی مداخلات در این حوزه

3-     جنبه های مختلف ارزیابی نطام سلامت

4-     توسعه بهداشت عمومی مبتنی بر شواهد