مسعود یونسیان

خانه » اعضا » مسعود یونسیان

رتبه علمی: 
Professor
ایمیل: 
yunesian [at] tums [dot] ac [dot] ir
درباره: 

استاد اپیدمیولوژی، پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران،

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران