علی اصغر اخلاقی

خانه » اعضا » علی اصغر اخلاقی

رتبه علمی: 
Ph.D Candidate
درباره: 

 

در سال 1386 کارشناسی آمار محض را از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دریافت نمودم.در سال  1387 با  رتبه 2 در مقطع کارشناسی ارشد رشته آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته شدم و با رتبه اول دانش آموخته شدم. از سال 1388 تا کنون با گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری پژوهشگاه رویان در زمینه داوری پروپوزال و همکار اصلی طرح و آنالیز آماری طرح های گروه های سلول درمانی، ژنتیک، جنین شناسی و گروه ناباروی زنان و داور آماری مجلات  YAKHTEH و ( Iranian Journal of Fertility and Sterility (IJFSهمکاری داشته ام .از سال  1388 دبیر علمی چندین دوره کارگاه  طراحی  مطالعات کارآزمایی بالینی در پژوهشگاه رویان بودم. پایان نامه  کارشناسی ارشدم  روی مدل های بقا  در سال 1389 دفاع شد و در همان سال با رتبه اول در مقطع دکتری آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته شدم. از اواخر سال 1390 با مرکز CTC   همکاری دارم.