عليرضا حسيني

خانه » اعضا » عليرضا حسيني

ایمیل: 
hosseini [dot] reza7 [at] gmail [dot] com
درباره: 

مشاور امور بين الملل و دبير كميته تخصصي مطالعات باليني

سازمان غذا و دارو - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی