رامین شاکری

خانه » اعضا » رامین شاکری

رتبه علمی: 
Assistant Professor
ایمیل: 
rshakeri [at] gmail [dot] com
درباره: 

سال 1383 دوره پزشکی عمومی را در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران باتمام رساندم  و  بعنوان کارشناس پژوهشی در مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران مشغول به فعالیت شدم. در سال 1388 دوره "ام پی اچ" و در سال 1395 دوره دکترای تخصصی را در دانشگاه علوم پزشكي تهران باتمام رساندم. علاقه عمده من  مطالعه در زمینه سرطانهای دستگاه گوارش فوقانی و طراحی، اجرا و تحلیل  پژوهشهای بالینی مرتبط می باشد. در حال حاضر مسئول بخش کارآزمایی بالینی پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشكي تهران می باشم.