داوود خلیلی

خانه » اعضا » داوود خلیلی

رتبه علمی: 
MD
درباره: 

 

دانش آموخته رشته پزشکی در سال 1377 از دانشگاه علوم پزشکی ارومیه هستم. در دوران تحصیل از همکاران کمیته تحقیقات دانشجویی بوده و سه سال دبیر این کمیته بودم. پس از دوران پیام آوری بهداشت مدتی با معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان همکاری داشته و از بنیان گذاران و مدیر مرکز پژوهشهای خون این دانشگاه بودم. پس از مدتی طبابت در مناطق محروم، دوران MPH و نیز تخصص در رشته اپیدمیولوژی را در طی سالهای 1386 تا 1391 در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گذرانده ام. هم اکنون در پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مشغول پژوهش در زمینه عوامل خطر بیماریهای کاردیومتابولیک می باشم و با مرکز ثبت کارآزمایی های  بالینی ایران نیز همکاری دارم. علاقه من بیشتر در زمینه اپیدمیولوژی بالینی بیماریهای غیر واگیر و پژوهش در تصمیم گیری های بالینی است.