حسن هاشمي

خانه » اعضا » حسن هاشمي

رتبه علمی: 
Professor
درباره: 

فوق تخصص قرنيه، استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران

وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی