اخبار

خانه » اخبار

مركز كارآزمايي باليني دانشگاه با حضور دكتر فتوحي معاون پژوهشي دانشگاه، دكتر فيروز رييس مركز كارآزمايي باليني دانشگاه، مديران و اساتيد حوزه پژوهش دانشگاه 21 تيرماه سال 1391 در مجتمع پژوهشكده ها و مراكز تحقيقاتي دانشگاه (ساختمان گل) افتتاح شد

ادامه مطلب