اخبار

خانه » اخبار

 قابل توجه پژوهشگران بالینی: کارگاه یک روزه آشنایی با اصول اولیه  GCP- Good Clinical (trial) Practice بزودی توسط مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار خواهد شد. مرکز کارآزمایی بالینی علاوه بر کارگاه های سطوح متوسط

ادامه مطلب

  دومین کارگاه فصلی مرکز کارآزمایی بالینی در شهریور ماه 1391 برگزار گردید.  این کارگاه که به علت تقارن با تعطیلات اجلاس سران غیرمتعهدها در تهران با یک هفته تاخیر برگزار می شد، از تاریخ چهاردهم لغایت شانزدهم شهریور در محل مرکز آموزش و پژوهش بیماری های

ادامه مطلب

يكي از مهم ترين اهداف مركز كاآزمايي باليني آموزش پژوهشگران در سطح كشور مي باشد. به همين منظور در تقويم سال 1391، كارگاه هاي سه روزه "طراحي، انتشار و تحليل - GCP "  طراحي شده است. از حدود يك ماه قبل از برگزاري اين دوره ها مركز كارآزمايي باليني اقدام به 

ادامه مطلب

 اين كارگاه در ادامه كارگاه هاي سه روزه فصلي مركز كارآزمايي باليني در تاريخ چهاردهم تا شانزدهم شهريور ماه در مركز كارآزمايي باليني برگزار مي شود. مهم ترين موضوعات مورد بحث در اين كارگاه شامل:


ادامه مطلب

مركز كارآزمايي باليني دانشگاه با حضور دكتر فتوحي معاون پژوهشي دانشگاه، دكتر فيروز رييس مركز كارآزمايي باليني دانشگاه، مديران و اساتيد حوزه پژوهش دانشگاه 21 تيرماه سال 1391 در مجتمع پژوهشكده ها و مراكز تحقيقاتي دانشگاه (ساختمان گل) افتتاح شد

ادامه مطلب