اخبار

خانه » اخبار

 پنج شنبه 3بهمن ماه 1392 مرکز کارآزمایی بالینی کارگاه آموزشی "تحلیل کارآزمایی بالینی" را برگزار می نماید. این دوره برای پژوهشگران بالینی که  در دوره های قبلی مرکز کارآزمایی بالینی شرکت نموده اند و با مقدمات آمار آشنا هستند طراحی شده است. اطلاعات

ادامه مطلب

 پنج شنبه 28 آذر ماه سمینار یک روزه Clinical Research and Drug Safety: a step forward in Iran در ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید. در این سمینار که بیش از 400 نفر از پژوهشگران بالینی، شرکت های داروسازی، مراکز تحقیقاتی

ادامه مطلب

مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری شرکت اکتوورکو، کمپانی مرک آلمان، مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران، دبیرخانه مطالعات بالینی سازمان غذا و دارو، مرکز تحقیقات تجویز و مصرف منطقی دارو در تاریخ 28 آذر ماه سمینار مشترکی

ادامه مطلب

 هفتمین دوره فصلی RCT-GCP در پاییز 92 از تاریخ 25 تا 28 آذر ماه برگزار می گردد. در این دوره که برخلاف دوره های قبلی بصورت چهارروزه برگزار خواهد شد، شرکت کنندگان علاوه بر استفاده از سه روز برنامه مدون کارگاه های RCT-GCP می توانند در روز چهارم

ادامه مطلب

 روز پنج شنبه 28 آذر ماه، سمينار مشتركي با شركت Acoverco ، كمپاني Merck، دبیرخانه مطالعات بالینی سازمان غذا و دارو، مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران و مرکز تحقیقات تجویز و مصرف منطقی دارو در ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران

ادامه مطلب

 سه شنبه 23 مهرماه جلسه مشترک ریاست مرکز کارآزمایی بالینی آقای دکتر علیرضا فیروز و رییس مرکز رشد واحد های فناوری فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران آقای دکتر محمد رضا فاضلی در محل مرکز رشد برگزار شد. در این جلسه

ادامه مطلب

 مرکز کارآزمایی بالینی در نظر دارد برای اولین بار دوره آموزشی یک روزه طرح مطالعاتی متقاطع (cross-over) را برگزار نماید. این دوره برای پژوهشگرانی که با اصول مطالعات کارآزمایی بالینی آشنا هستند طراحی شده است. واجدین شرایط میتوانند روز 30 آبان

ادامه مطلب

اعضای مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران انتصاب استاد ارجمند جناب آقای دکتر شاهین آخوندزاده به سمت قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت را تبریک گفته و برای ایشان آرزوی موفقیت بیش از پیش دارند. امیدواریم که با حضور افراد

ادامه مطلب

 اعضای مرکز کارآزمایی بالینی انتصاب جناب آقای دکتر مسعود یونسیان را به سمت معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران تبریک می گویند. ما مطمئن هستیم که حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه با مدیریت ایشان همانند سالیان قبل به رشد و بالندگی

ادامه مطلب

 مرکز کارآزمایی بالینی امسال نیز همانند سال گذشته مروری سریع و یک روزه بر مقدمات Good Clinical Practice خواهد داشت. این دوره که در 18 مهرماه برگزار می گردد کلیه مفاهیم اصلی این گایدلاین را برای شرکت کنندگان باز گو می کند.شما مي توانيد جهت 

ادامه مطلب