CTC-ClinGroup Collaboration

خانه » اخبار » CTC-ClinGroup Collaboration

مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه در روز دوشنبه 26 آبان 1393 تفاهم نامه همکاری با ClinGroup Holding  امضا کرد. ClinGroup یک هلدینگ فرانسوی متشکل از 6 کمپانی با سابقه بیش از 13 سال فعالیت های پژوهش بالینی، لجستیک،

 آموزش، مدیریت اطلاعات، دربخش سلامت در منطقه خاور میانه و آفریقا می باشد که هم اکنون دفتر مرکزی آن در بیروت می باشد. در این جلسه دکتر علیرضا فیروز ریاست مرکز کارآزمایی بالینی، خانم دکتر نادیا شعیب مدیر عامل هلدینگ هر یک حیطه های تحت مدیریت خود را معرفی نموده و به زمینه های همکاری مشترک در آینده پرداختند. سایر شرکت کنندگان در این جلسه دکتر مسعود سلیمانی عضو کمیته علمی مرکز کارازمایی بالینی، دکتر محمد حسین نکوفر: مدیر روابط بین الملل، اعتبار بخی و رتبه بندی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر محمد رضا منظم مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه، دکتر حامد حسینی مدیر مرکز کارآزمایی بالینی، دکتر کاظم حیدری مسوول واحد آموزش، دکتر منصور شمسی پور مسوول واحد مدیریت پروژه، دکتر لیلا جانی مسوول واحد امار حیاتی، دکتر علی اصغر اخلاقی مسوول واحد مدیریت داده، دکتر آیت احمدی مسوول واحد KT و آقای دکتر صیادی بودند. با توجه به این زمینه همکاری مرکز کارازمایی بالینی قادر خواهد بود علاوه بر شرکت در پروژه های بین المللی امکان انجام مطالعات ایرانی در سایر کشورهای منطق را نیز تسهیل نماید. 

لینک خبر