کورس زمستانی مانیتورینگ

خانه » اخبار » کورس زمستانی مانیتورینگ

 برای اولین بار کورس زمستانی مانیتورینگ کارآزمایی بالینی در تاریخ 12 تا 16 بهمن ماه برگزار خواهد شد. این دوره آموزشی با هدف توانمندسازی پژوهشگران بالینی شرکت های داروسازی، تجهیزات پزشکی و مراکزتحقیقاتی تدوین شده است. متقاضیان شرکت در این دوره باید 

ضمن درخواست رسمی شرکت، مستندات شرکت در دوره های GCP و تجربه عملی در کارآزمایی بالینی را قبل از ثبت نام ارایه نمایند.  پوستر این دوره را از این جا دانلود نمایید. جهت اطلاعات بیشتر به بخش آموزش وب سایت مرکز کارآزمایی بالینی مراجعه نمایید.