کارگاه standard reporting

خانه » اخبار » کارگاه standard reporting

 گزارش نویسی استاندارد مطالعات کارآزمایی بالینی چه در غالب مقالات علمی در ژورنال های معتبر و یا ارایه گزارش مطالعات بالینی (CSR) یکی از دغدغه های مهم پژوهشگران، سردبیر ژورنال های مقالات و مراجع قانونی  است. مرکز

کارآزمایی بالینی در راستای ارتقای کیفیت گزارشات مطالعات بالینی برای سومین سال پیاپی اقدام به برگزاری کارگاه یک روزه گزارش نویسی استاندارد کارآزمایی بالینی می کند. اطلاعات بیشتر را می توانید در بخش آموزش کسب نمایید.