کارگاه تحلیل کارآزمایی بالینی

خانه » اخبار » کارگاه تحلیل کارآزمایی بالینی

پنج شنبه 27 آذر ماه 1393 کارگاه یک روزه تحلیل داده های مطالعات بالینی برای علاقمندان برگزار خواهد شد. این کارگاه که در سال یک باز برگزار می شود همواره از پرطرفدارترین دوره های اموزشی برگزار شده در سالیان گذشته بوده است. جهت کسب

 اطلاعات بیشتر به بخش آموزش مراجعه نمایید. در این دوره علاوه بر مباحث سالیان گذشته یک بحث در خصوص تفاوت های پایه ای در تحلیل مطالعات superiority در مقایسه با equivalency/non-inferiority نیز اضافه شده است. منتظر ملاقات شما دراین دوره هستیم.