کارگاه تحلیل کارآزمایی بالینی

خانه » اخبار » کارگاه تحلیل کارآزمایی بالینی

 پنج شنبه 3بهمن ماه 1392 مرکز کارآزمایی بالینی کارگاه آموزشی "تحلیل کارآزمایی بالینی" را برگزار می نماید. این دوره برای پژوهشگران بالینی که  در دوره های قبلی مرکز کارآزمایی بالینی شرکت نموده اند و با مقدمات آمار آشنا هستند طراحی شده است. اطلاعات

بیشتر درخصوص این دوره آموزشی را می توانید در بخش آموزش وب سایت مرکز کارآزمایی بالینی مطالعه نمایید. پوستر این دوره آموزشی را از این جا قابل دانلود است.ctc-poster-rctanalysis-workshop_opt.pdf