کارگاه تحلیل - ظرفیت محدود

خانه » اخبار » کارگاه تحلیل - ظرفیت محدود

آخرین کارگاه آموزشی در سال 1393 با عنوان "تحلیل داده های کارآزمایی بالینی" در تاریخ 12 تا 14 اسفند ماه برگزار می شود. این کارگاه برای تعداد معدودی از پژوهشگران آشنا به کارآزمایی بالینی و تحلیل داده ها بصورت کارعملی تحلیل داده های یک مطالعه بالینی

برگزار خواهد شد. پوستر این کارگاه را می توانید از این جا دانلود نمایید. ctc-poster-3days-analysis-_workshop.pdf