کارگاه انتشار کارآزمایی بالینی

خانه » اخبار » کارگاه انتشار کارآزمایی بالینی

 علاوه بر اهمیت فراوان روش شناسی در کارآزمایی بالینی، آگاهی از شیوه صحیح گزارش نویسی و چاپ مقالات کارآزمایی بالینی نیز اهمیت فراوانی برای پژوهشگران دارد. متاسفانه به دفعات مشاهده می شود، پژوهشگران بالینی علیرغم تلاش های بسیار زیاد

 در طراحی و اجرا و تحلیل نتایج، به علت کم توجهی به شیوه گزارش نویسی استاندارد، نمی توانند باندازه کافی در چاپ و انتشار مقالات خویش موفق باشند. مرکز کارآزمایی بالینی تلاش می کند در 26 بهمن ماه جاری در قالب یک کارگاه یک روزه، شرکت کنندگان را با اصول مهم و اولیه این قوانین آشنا سازد. شرکت در این کارگاه ها را حتی به پژوهشگرانی که سابقه چاپ مقاله کارآزمایی بالینی دارند نیز توصیه می کنیم. براي اطلاعات بيشتر در خصوص اين دوره به بخش آموزش مراجعه نماييد.