کارگاه آموزشی Cross-over

خانه » اخبار » کارگاه آموزشی Cross-over

 مرکز کارآزمایی بالینی در نظر دارد برای اولین بار دوره آموزشی یک روزه طرح مطالعاتی متقاطع (cross-over) را برگزار نماید. این دوره برای پژوهشگرانی که با اصول مطالعات کارآزمایی بالینی آشنا هستند طراحی شده است. واجدین شرایط میتوانند روز 30 آبان

 ماه در این دوره شرکت نمایند. برای اطلاعات بیشتر به بخش آموزش وب سایت مراجعه نماید. پوستر این دوره آموزشی را نیز می توانید از این جا دانلود نمایید.