چهارمین مدرسه کارآزمایی بالینی

خانه » اخبار » چهارمین مدرسه کارآزمایی بالینی

امسال نیز دوره آموزشی عملی تهیه پروتکل به همراه ضمایم مورد نیاز آن بر اساس اصول GCP از تاریخ یکشنبه 25 مهرماه لغایت 29 مهرماه برگزار خواهد شد. در طول 30 ساعت دوره آموزشی، شرکت کنندگان بر اساس سک سناریوی واقعی در قالب فعالیت های گروهی، اقدام به تدوین پروتکل و ضمایم مورد نیاز آن می نمایند. تلاش می شود در این دوره آموزشی، حداقل زمان سخنرانی و حداکثر فعالیت های مشارکتی و گروهی صورت پذیرد. انتظار می رود که در انتهای دوره، شرکت کنندگان اکثریت توانایی های لازم برای تدوین یک پروتکل استاندارد و ضمایم مورد نیاز بر اساس قوانین کشوری را کسب نمایند. اطلاعات بیشتر را میتوانید از بخش آموزش کسب نمایید. دانلود پوستر: ctc-poster-summer_course-1395_workshop.pdf