پیام تبریک مرکز کارآزمایی

خانه » اخبار » پیام تبریک مرکز کارآزمایی

اعضای مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران انتصاب استاد ارجمند جناب آقای دکتر شاهین آخوندزاده به سمت قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت را تبریک گفته و برای ایشان آرزوی موفقیت بیش از پیش دارند. امیدواریم که با حضور افراد

 شایسته ای همانند جناب آقای دکتر آخوندزاده شاهد موفقیت بیشتر پژوهش سلامت بویژه پژوهش بالینی در کشور باشیم.

http://www.hbi.ir/NSite/FullStory/News/?Id=2309