پژوهشگر برتر علوم پایه

خانه » اخبار » پژوهشگر برتر علوم پایه

دکتر علی خامسی پور استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو ارشد کمیته علمی مرکز کارآزمایی بالینی، امروز سه شنبه پانزدهم بهمن ماه در جشنواره ابن سینا به عنوان  پژوهشگر برتر علوم پايه برگزیده شدند. ما نیز ضمن تبریک فراوان به استاد ارجمند

 جناب آقای دکتر خامسی پور، موفقیت و بهروزی در تمامی مراحل زندگی شخصی و علمی برای ایشان آرزو می کنیم.