پنجمین دوره زمستانی مانیتورینگ

خانه » اخبار » پنجمین دوره زمستانی مانیتورینگ

خوشبختانه در چند سال اخیر هم در حوزه صنعت و هم در محیط دانشگاهی، اهمیت پایش کارازمایی بالینی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. در دو سال گذشته علاوه بر بخش صنعت کارآزمایی های بالینی دانشگاهی نیز به صورت دوره ای در حال پایش می باشند. جهت گیری جامعه پژوهش کشور ما را

 بیش از گذشته به درستی راهی که در پیش گرفته ایم مطمئن می سازد و به همین دلیل امسال نیز برای پنجمین سال متوالی قصد داریم تا دوره زمستانی پایش کارآزمایی های بالینی را برگزار نماییم. آشنایی با پایش انجام کارآزمایی بالین، ایمنی بیماران، پایش داده های مطالعه، شیوه گزارش دهی عوارض و ... همگی از مواردی است که هر پژوهشگر بالینی بدان احتیاج دارد. مرکز کارازمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران  امسال از تاریخ 4 تا 8 اسفند دوره آموزشی پایش کارازمایی بالینی را برگزار می کند. جهت اطلاعات بیشتر به بخش آموزش وب سایت مراجعه و یا پوستر این دوره را دانلود نمایید. ctc_monitoring_winter_course_1397.pdf