پایان ثبت نام کارگاه حجم نمونه

خانه » اخبار » پایان ثبت نام کارگاه حجم نمونه

 با توجه به استقبال خوب شما پژوهشگران محترم از کارگاه های مختلف مرکز کارآزمایی بالینی، بدین وسیله به اطلاع می رساند ثبت نام کارگاه تعیین حجم نمونه در کارآزمایی بالینی تکمیل شده است و سایر علاقمندان می توانند در آینده نزدیک

در سری بعدی دوره های آموزشی مرکز کارآزمایی بالینی شرکت نمایند. ضمنا گروه های مختلف آموزشی، مراکز تحقیقاتی و یا شرکت های مختلف داروسازی در صورت نیاز به برگزاری کارگاه های اختصاصی می توانند با این مرکز هماهنگی نمایند.