همایش مطالعات بالینی

خانه » اخبار » همایش مطالعات بالینی

پنجم بهمن ماه سومین همایش مطالعات بالینی سازمان غذا دارو و مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سالن دریای نور هتل استقلال تهران برگزار شد. دراین نشست در بخش اول انتظارات سازمان غذا دارو و اداره نظارت بر مطالعات بالینی از پژوهشگران بالینی بیان گردید. در بخش دوم نمایندگان کمیته اخلاق

 کشوری و مرکز ثبت کارآزمایی بالینی و در بخش سوم چالش ها و فرصت های پیش روی پژوهشگران دانشگاهی در انجام مطالعات کارآزمایی بالینی با حمایت صنعت مورد بحث قرار گرفت. 

برنامه همایش:invitationletter.pdf

گزارش تصویری

گزارش شبکه خبر