هشتمین کارگاه RCT-GCP

خانه » اخبار » هشتمین کارگاه RCT-GCP

 هشتمین دوره سه روزه کارآزمایی بالینی ( آخرین کارگاه فصلی سال 1392) از تاریخ 13 اسفند تا 15 اسفند توسط مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه برگزار می گردد. در این دوره پژوهشگران بالینی می توانند با مقدمات و اصول اساسی طراحی، انجام و تحلیل کارآزمایی

 بالینی ( بر اساس GCP) آشنا شوند.  برای اطلاعات بیشتر می توانید به بخش آموزش وب سایت مراجعه نمایید. پوستر این دوره از این جا قابل دانلود است.  ctc-poster-8th_workshop.pdf