هجدهمین دوره سه روزه RCT-GCP

خانه » اخبار » هجدهمین دوره سه روزه RCT-GCP

خوشبختانه با گذشت شش سال از برگزاری کارگاه های مختلف آموزشی، هم چنان علاقمندان به مباحث مختلف کارآزمایی بالینی با شرکت در دوره های اموزشی مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با حضور خود این اطمینان را به برگزارکنندگان  می دهند که تا 

حد قابل قبولی در طول سالیان گذشته،  توانسته اند به یکی از نیازهای آموزشی کشور پاسخ مناسبی بدهند. در ادامه این دوره ها در تاریخ 27 تا 29 آذر 1397، مرکز کارآزمایی بالینی برگزار کننده هجدهمین دوره سه روزه GCP می باشد. اطلاعات بیشتر را در بخش آموزش ملاحظه نمایید.