نشست روز جهانی کارآزمایی بالینی

خانه » اخبار » نشست روز جهانی کارآزمایی بالینی

 چهارشنبه بیست و نهم اردیبهشت، برای نخستین بار در کشور، مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه با همکاری سازمان غذا  دارو و مرکز آموزش و پژوهش بیماری های پوست و جذام نشست روز جهانی کارآزمایی بالینی را برگزار نمود. در این نشست صمیمانه که با حضور داوران سازمان غذا و دارو، نمایندگان شرکت های دارویی، پژوهشگران مراکز مختلف تحقیقاتی و ... برگزار شد در ابتدا و در پانل اول، آقای دکتر علیرضا فیروز (ریاست مرکز کارآزمایی بالینی و مرکز پوست و جذام) و آقایان دکتر عبداللهی اصل، دکتر علیرضا حسینی ( سازمان غذا و دارو)، آقای دکتر رضوی (هماتوانکولوژیست) با طرح موضوعات مختلف از قبیل قوانین حاکم در کشور، محدودیت های موجود در کشور، مشکلات پژوهشگران و ....صحبت کردند و در پانل دوم آقای دکتر احسان شمسی ( کمیته کشوری اخلاق)، دکتر سلیمانی ( مرکز ثبت کارآزمایی بالینی)، دکتر تقویان ( شرکت بیوسان فارمد) و اقای دکتر رنج پور ( پژوهشکده بیمه مرکزی) مطالب مرتبط با ملاحظات رگولاتوری بخصوص ملاحظات کمیته های اخلاق و بیمه آزمودنی را مطرح کردند. اطلاعات بیشتر را در این قسمت مطالعه فرمایید.