كورس تابستاني RCT-GCP

خانه » اخبار » كورس تابستاني RCT-GCP

  گروه آموزش مركز كارآزمايي باليني دانشگاه علوم پزشكي تهران اعلام كرد كه در نيمه دوم مرداد ماه 1393 دوره تابستاني خود را برگزار خواهد كرد. اين دوره كه بطور ويژه براي پژوهشگران باليني، بخش هاي تحقيق و توسعه شركت هاي داروسازي و مراكز تحقيقاتي

 باليني طراحي شده است، با تغييراتي نسبت به سال گذشته، تلاش خواهد كرد تا مشكلات اجرايي انجام كارازمايي هاي باليني را بطور عملي و ملموس براي شركت كنندگان به تصوير كشيده و آموزش هاي مرتبط را ارايه نمايد. جهت اطلاع بیشتر به بخش آموزش وب سایت مراجعه نمایید.