كارگاه RCT برگزار خواهد شد!

خانه » اخبار » كارگاه RCT برگزار خواهد شد!

  شركت كنندگان محترم در كارگاه سه روزه RCT-GCP  توجه فرمايند، عليرغم اعلام تعطيلي روزهاي سه شنبه و چهارشنبه (14 و 15 آذرماه) به علت آلودگي هوا، كارگاه سه روزه در تاريخ تعيين شده (14 تا 16 آذر ماه) در مركز كارآزمايي باليني

 تشكيل خواهد شد. لطفا شركت كنندگان محترم راس ساعت 8 صبح در اين مركز حضور داشته باشند. قابل ذكر است كه اگر تعداد معدودي از همكاران قادر به شركت دراين دوره نمي باشند صرفا پس از اعلام اين موضوع، حداكثر تا ساعت 24 روز سه شنبه 13 آذر ماه با آدرس ctc@tums.ac.ir مي توانند براي كارگاه فصلي اسفند ماه ثبت نام نمايند.