كارگاه سه روزه كارآزمايي باليني

خانه » اخبار » كارگاه سه روزه كارآزمايي باليني

  پنجمين كارگاه سه روزه كارآزمايي باليني (GCP) در تاريخ 7-9 خرداد ماه برگزار مي شود. ثبت نام اين دوره آموزشي از 25 ارديبهشت آغاز مي شود. براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد به بخش آموزش مراجعه نماييد. توجه نماييد كه فقط افرادي مي توانند در كورس تابستاني شركت نمايند كه گواهي شركت در دوره هاي سه روزه اين مركز را داشته باشند.