كارگاه حجم نمونه

خانه » اخبار » كارگاه حجم نمونه

 اولين كارگاه سال 1392 با عنوان تعيين حجم نمونه در مطالعات كارآزمايي باليني روز 26 ارديبهشت برگزار خواهد شد. از هم اكنون مي توانيد براي ثبت نام اقدام فرماييد. ظرفيت اين كارگاه  20 نفر مي باشد. اطلاعات بيشتر در اين مورد را از بخش آموزش وب سايت

  دريافت نماييد. پوستر اين كار گاه از اين جا دانلود كنيد: ctc-poster-sample_sizel_1392_workshop_opt.pdf