شروع همکاری ClinGroup-CTC

خانه » اخبار » شروع همکاری ClinGroup-CTC

هفته جاری یک هفته پرکار برای اعضای مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بود. در این هفته مدیر برنامه هلدینگ کلین گروپ و نماینده کمپانی QSI (نماینده بخش مدیریت استاندارد کیفیت این مجموعه) برای  مشاهده توانمندی های موجود و شبکه همکاری

 مرکز کارآزمایی  بالینی روز شنبه 31 خرداد وارد تهران شدند.  بعد از ظهر همان روز بازدیدی از مجموعه داروخانه سیزده آبان انجام گردید. در ابتدای این بازدید آقای دکتر غلامی ابتدا توضیحات کاملی در خصوص داروخانه های دانشگاه علوم پزشکی تهران و مجموعه داروخانه سیزده آبان بیان فرمودند. روز یکشنبه جلسه مشترک در محل مرکز کارآزمایی بالینی برگزار شد. ابتدا آقای دکتر فیروز مرکز کارآزمایی بالینی را معرفی نمودند و سپس آقای Yammine به معرفی مجموعه هلدینگ Clingroup  پرداختند. سرکار خانم دکتر داربوی در ادامه به سازوکارهای قانونی در کشور و بویژه نقش دفتر مطالعات بالینی سازمان غذا دارو در خصوص کارآزمایی بالینی در ایران اشاره کردند. در ادامه کار با حضور آقایان دکتر خامسی پور و سلیمانی، مسوولین بخش های مختلف مرکز کارآزمایی بالینی ( آقایان دکتر حیدری، شمسی پور، اخلاقی و احمدی) روند فعالیت در این بخش ها را ارایه نمودند. هم چنین ویدیو کنفرانس بطور مستقیم بین مرکز کارآزمایی بالینی و (Corinne Aad Naba   (Global Operations Director at ClinServ International   برگزار شد.  بطور همزمان بازدید های از پژوهشگاه غدد و متابولیسم، پژوهشکده بیماری های گوارش ، مرکز تحقیقات قلب و آزمایشگاه مرکز قلب در روز یکشنبه توسط آقای Shadad  انجام شد. در ادامه این بازدید ها در روز دوشنبه از کارآزمایی های انجام شده در مرکز پوست و جذام و هم چنین کارآزمایی هایی که در حال حاضر در درمالب این مرکز در حال انجام است بازدید شد. در این بازدید آقایان دکتر خامسی پور، خاتمی و نصراللهی توضیحات لازم را به بازدید کننرگان ارایه دادند.

ماحصل این فعالیت ها که در ادامه عقد قرارداد همکاری 5 ساله این هلدینگ با مرکز کارآزمایی بالینی انجام شد، فراهم نمودن مقدمات انجام یک کارآزمایی بالینی بین المللی توسط مرکز کارآزمایی بالینی در ایران است که خبرهای آن بزودی باطلاع رسانده خواهد شد.