سومین دوره زمستانی مانیتورینگ

خانه » اخبار » سومین دوره زمستانی مانیتورینگ

 برای سومین سال متوالی  کورس زمستانی مانیتورینگ کارآزمایی بالینی در تاریخ 23 تا 27 بهمن ماه سال 1395 برگزار خواهد شد. این دوره آموزشی با هدف توانمندسازی پژوهشگران بالینی شرکت های داروسازی، تجهیزات پزشکی و مراکزتحقیقاتی تدوین شده است. متقاضیان شرکت در این دوره باید ضمن درخواست رسمی شرکت، مستندات شرکت در دوره های GCP و تجربه عملی در کارآزمایی بالینی را قبل از ثبت نام ارایه نمایند.  پوستر این دوره را از این جا دانلود نمایید. جهت اطلاعات بیشتر به بخش آموزش وب سایت مرکز کارآزمایی بالینی مراجعه نمایید.