سومین دوره تابستانی (جدید)

خانه » اخبار » سومین دوره تابستانی (جدید)

سومین دوره تابستانی مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران، از تاریخ 28 شهریور تا 2 مهرماه با هدف آموزش کامل طراحی پروتکل اجرایی، مستندات ضروی (ESSENTIAL DOCUMENTS)  براساس اصول GCP و قوانین کشوری

 ( گایدلاین ها و دستورالعمل های سازمان غذا دارو و کمیته ملی اخلاق در پژوهش) برگزار خواهد شد. در این دوره صرفا شرکت کنندگانی که قبلا گواهی شرکت در کارگاه سه روزه GCP  مرکز کارازمایی بالینی یا سایر گواهی های GCP معتبر بینا لمللی را داشته باشند می توانند شرکت نمایند. برای اطلاعات بیشتر به بخش آموزش وب سایت مراجعه نمایید.