جشنواره ابن سينا - تبريك ويژه

خانه » اخبار » جشنواره ابن سينا - تبريك ويژه

 مركز كارآزمايي باليني علاوه بر تبريك به همه اساتيد برگزيده بطور ويژه به اعضاي محترم كميته علمي مركز كارآزمايي باليني اساتيد ارجمند آقايان دكتر هاشمي( پژوهشگر برتر باليني)، دكتر علي مقدم(پژوهشگر برتر باليني)، دكتر ظفرقندي

(جايزه حكيم جرجاني)، دكتر فيروز(تاليف كتاب)، دكتر خامسي پور(پايان نامه پژوهشي)،‌ دكتر خاتمي(تاليف كتاب) و سركارخانم دكتر مهدوي(انتقال دانش) تبريك مي گويد. چهاردهمين جشنواره ابن سينا كه هر ساله به عنوان نمادي جهت نكوداشت و پيروي از منش ابن سينا پزشك شهير ايراني همزمان با سالروز تاسيس دانشكده‌ پزشكيبرگزار مي شود، امسال نيز 15 بهمن ماه در تالار ابن سيناي دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار شد. امسال نيز برگزيدگاني در گروه‌هاي پژوهشگر برتر، پژوهشگر جوان، مقاله برتر، ابداع و اختراع، كتاب برتر، جذب اعتبار پژوهشي، به كارگيري پژوهش، پايان‌نامه پژوهشي دانشجويي، طرح پژوهشي پايان يافته، خدمات ويژه در حوزه ارائه خدمات، سايت اينترنتي برتر و مجله علمي پژوهشي برتر را معرفي نمود. در اين جشنواره اساتيد زير برگزيده شدند .

 • سيدحسن هاشمي، كامران علي‌مقدم (پژوهشگر برتر باليني) 
 • كاظم محمد (پژوهشگر برتر علوم پايه)
 • خليل قاسمي فلاورجاني (پژوهشگر جوان باليني)
 • رضا مشكاني (مقاله معتبر)
 • يحيي دولتي (تاليف كتاب)
 • فريدون سياسي (جذب اعتبار از منابع خارج از دانشگاه )
 • ميترا مهدوي مزده (انتقال دانش)
 • نادر رياحي عالم (طرح پژوهشي)
 • وحيد ضيائي(سردبير ژورنال آسيايي پزشكي ورزشي)،رضا نگارنده (سردبير مجله حيات) در بخش مجله علمي پژوهشي
 • زكيه واحديان اردكاني، احسانه طاهري، مهديه سادات موسوي، محمود ناطقي رستمي، مجيد صفا، مژگان ميرغفوروند (پايان نامه پژوهشي)
 • عليرضا خسروي (پژوهشگر برتر معرفي شده از دانشگاه تهران)
 • جواد حامدي ( طرح پژوهشي برگزيده معرفي شده از دانشگاه تهران)
 • همچنين دكتر خليل انصارين جايزه ابن‌سينا اين دوره از جشنواره را به خود اختصاص داد و محمدرضا ظفرقندي، سيدعلي جواد موسوي، ژامك خورگامي، پريچهر پارس بخش، محمد مهدي فيض‌آبادي از دانشكده پزشكي، حسن حسيني تودشكي از دانشكده دندانپزشكي، عليرضا وطن‌آراء از دانشكده داروسازي، حجت زراعتي از دانشكده بهداشت، شهرزاد غياثوند از دانشكده پرستاري و مامايي، ابراهيم جعفرزاده‌پور از دانشكده توانبخشي،‌ رضا صفدري از دانشكده پيراپزشكي، محمدرضا ملكي از دانشكده مديريت و اطلاع‌رساني پزشكي جايزه حكيم جرجاني اين جشنواره را به خود اختصاص دادند. 
 •  جايزه اخلاق پزشكي به محمدمهدي اصفهاني، جايزه آموزش پزشكي به محمدرضا خامي و جايزه پيشكسوتان دانشگاه به عليرضا مصداقي‌نيا، علي مجيد پور، اكبر سلطان‌زاده، داوود جعفري كردلر، سيروس عظيمي و لامع اخلاقي اهداء شد.

لينك خبر: http://publicrelations.tums.ac.ir/news/detail.asp?newsID=38813