افتتاح رسمي مركز كارآزمايي باليني

خانه » اخبار » افتتاح رسمي مركز كارآزمايي باليني

مركز كارآزمايي باليني دانشگاه با حضور دكتر فتوحي معاون پژوهشي دانشگاه، دكتر فيروز رييس مركز كارآزمايي باليني دانشگاه، مديران و اساتيد حوزه پژوهش دانشگاه 21 تيرماه سال 1391 در مجتمع پژوهشكده ها و مراكز تحقيقاتي دانشگاه (ساختمان گل) افتتاح شد

در  اين مراسم، دكتر فتوحي معاون پژوهشي دانشگاه، با اشاره به دو فعاليت اصلي مركز كارآزمايي باليني دانشگاه گفت: افزايش تعداد كارآزمايي هاي باليني و همچنين ارتقاء كيفيت كارآزمايي هاي باليني دو اقدام اساسي است كه توسط اين مركز انجام مي شود.
وي مركز كارآزمايي باليني دانشگاه را يك مركز حرفه اي مستقل خواند و افزود: قرار نيست كه اين مركز صاحب كارآزمايي باليني ((Clinical Trial در دانشگاه باشد، بلكه اين مركز به اعضاء هيئت علمي و دانشجوياني كه قصد انجام كارآزمايي هاي باليني را دارند، كمك مي كند. 
دكتر فتوحي با اشاره به قابليت مركز كارآزمايي باليني دانشگاه در تامين هزينه هاي خود گفت: اين مركز به دنبال آن است كه از شركت هاي دارويي سفارش بگيرد، پروتكل كارآزمايي هاي باليني را به صورت اخلاقي، نظام مند (Metodologic) و صحيح تدوين كند تا اين پروتكل را پس از قرار دادن در چارچوب (Setting) دانشگاه به كمك پزشكان (Clinicians) اجرايي كند.
وي با بيان آن كه "مركز كارآزمايي باليني دانشگاه در فاز آغازين كار خود به امر آموزش و مشاوره پرداخته است" گفت: بسياري از شركت هاي دارويي براي اخذ مجوز به دنبال انجام كارآزمايي باليني بوده و راه و روش اين كار را نمي دانند.
معاون پژوهشي دانشگاه ضمن تاكيد بر اهميت وجود مركز كارآزمايي باليني در دانشگاه گفت: فرآيند كارآزمايي باليني آن قدر پيچيده است كه در نقاط موفق دنيا همين موسسات و برخي شركت ها هستند كه به خوبي آن را اجراء مي كنند، چرا كه يك پزشك نمي تواند تمام اجزاء آن را بررسي كرده و اجراء كند.
دكتر فتوحي با اشاره به برگزاري دوره هاي كارشناسي ارشد كارآزمايي باليني در نقاط مختلف دنيا گفت: فارغ التحصيلان اين دوره،  يك كارآزمايي باليني را راه اندازي (Set up) و اجراء مي كنند.
وي يكي از واحدهاي مورد توجه مركز كارآزمايي باليني دانشگاه را بخش طب سنتي ايران دانست و افزود: اين مركز تلاش مي كند تا با هماهنگي اساتيد و دانشجويان اين حوزه، بتواند در راستاي توسعه علمي اين طب جايگزين، توانايي انجام كارآزمايي هاي باليني طب سنتي در كشور را تقويت كند.
معاون پژوهشي دانشگاه تصريح كرد: بايستي به جمع كثير دانشجويان كمك كنيم تا در زمينه طب سنتي كارآزمايي هاي باليني انجام دهند و از اين طريق بر پايه شواهد (Evidence Base) اعتماد و علاقه لازم به طب سنتي ايجاد شود. 
دكتر فتوحي ضمن تاكيد بر اهميت اطلاع رساني در رابطه با فعاليت هاي مركز در مرحله آغاز بكار آن گفت: اين مركز مي تواند با برگزاري كارگاهها و اطلاع رساني مناسب نسبت به امر "يارگيري" در سطح دانشگاه توجه كند.
معاون پژوهشي دانشگاه افزود: بايستي در مراكز تحقيقات باليني كه داراي قابليت هاي لازم هستند، افرادي را انتخاب كنيم كه در كارگاههاي مركز شركت كرده باشند، بتوانند پاسخگوي نيازهاي مركز باشند و رابط مركز باشند.
دكتر فتوحي براي موفقيت هر چه بيشتر مركز كارآزمايي باليني دانشگاه ابراز اميدواري كرد و افزود: اميدوارم كه اين مركز طي ساليان آينده، ضمن دارا بودن توان بالاي مالي ناشي از ايجاد گردش مالي خوب، در صورت مناسب بودن بستر كشور به مركزي بين المللي تبديل شود و در غير اين صورت در بستر داخلي داراي مشتريان فراوان در داخل و خارج از دانشگاه باشد.

 

گالري عكس