آغاز ثبت نام کارگاه اخلاق

خانه » اخبار » آغاز ثبت نام کارگاه اخلاق

 مداخله بر روی سلامت انسانها به عنوان ابزار آزمایشی برای رسیدن به دانش جدید، ملاحظات اخلاقی ویژه ای دارد و به همین لحاظ رعایت ضوابط اخلاقی در کارآزمایی بالینی بیش از هر مطالعه دیگری مورد توجه و حساسیت قرار دارد. مرکز کارآزمایی بالینی

 تلاش دارد تا در در این کارگاه ضمن مرور کلیاتی از اخلاق در پژوهش بر نمونه های انسانی با جنبه های اختصاصی اخلاق در کارآزمایی بالینی،‌ شیوه رعایت حقوق شرکت کنندگان، نحوه نگارش بخش ملاحظات اخلاقی پروپوزال خود و تعامل با کمیته اخلاق در پژوهش شما را آشنا سازد. شرکت در این کارگاه به تمامی پژوهشگران بویژه کارشناسان پژوهشی مراکز تحقیقاتی بالینی،اعضای کمیته های اخلاق در پژوهش مراکز تحقیقاتی مستقل، پژوهشگران شرکت های داروسازی و هم چنین دانشجویانی که می خواهند در آینده کاری خویش بصورت پژوهشگری حرفه ای فعالیت نمایند، توصیه می شود. برای اطلاع بیشتر از جزییات برنامه این دوره به قسمت آموزش مراجعه نمایید.